Sty
19
2012

Projektu „Nasza mała ojczyzna”, podsumowanie

Słupecka Organizacja Turystyczna

projekt Nasza Mała Ojczyzna

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  od Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne:

 

Planowanie projektu „Nasza mała ojczyzna” oparto o założeniu, iż  wiedza mieszkańców i osób z zewnątrz na temat atrakcyjności turystycznej regionu jest niewystarczająca.

Na terenie powiatu znajduje się wiele obiektów unikalnych w skali kraju pod względem przyrodniczym, historycznym i turystycznym. Co roku organizowanych jest kilkanaście plenerowych imprez wielkoskalowych oraz ponad 100 mniejszych wydarzeń skierowanych do szerokiego grona możliwych użytkowników.

Działając z przekonaniem, iż najlepszą promocje regionu zapewniają jego sami mieszkańcy program w przeważającej skali skierowano na rynek wewnętrzny. Skupiając się w głównej mierze na możliwość regionu w organizacji wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży oraz atrakcyjności turystycznej.

W pierwszym etapie w okresie 2,3,4 i 19 sierpnia zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z regionu Powiatu Słupeckiego, pozostającej na okres wakacji w domach, w postaci „Akcji letniej”. W jego ramach nastawiono się na prezentację różnorodności atrakcji turystycznych w regionie. Wśród atrakcji znajdowały się rajdy terenowe, zwiedzanie obiektów historycznych, przyrodniczych, gry miejskie, zabawy terenowe i sportowe, konkursy z nagrodami. Ogólnie w akcji uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży, 5 opiekunów, finansowanych z środków FIO, plus 5 dzieci dochodzących tylko na niektóre imprezy, finansowanych z środków własnych i SLOT. Wszystkie zabawy, konkursy punktowano i dla 12 najbardziej aktywnych uczestników ufundowano zestawy nagród o tematyce turystycznej.

Koleją akcją było szkolenie dla nauczycieli w celu zapoznania ich z możliwościami organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w naszym regionie. W ramach zadania przedstawiono sposoby zdobywania informacji o regionie oraz uwarunkowania organizacyjne i prawne opracowywania tego typu akcji. Omówiono także potrzebę stworzenia oraz proponowany sposób funkcjonowania spójnej bazy informacji o regionie i najważniejszych w nim imprezach. W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli reprezentujących różne szkoły z powiatu, kończąc je certyfikatem Trenera turystyki miejscowej.

Trenerzy turystyki miejscowej w ramach zadania jak najszerszego rozprzestrzenienia wiedzy turystycznej o regionie przekazywali ją uczniom w swoich szkołach. Uczniowie w ramach własnych propozycji mieli opracować, krótką informację turystyczna, która mogłaby być umieszczona na stronach Centrum Informacji Turystycznej oraz zorganizowanego na ten cel konkursu. Szkolenie objęło ponad 500 uczniów. Ponieważ pozyskane materiały szkoleniowe finansowane z FIO objęły tylko 300 uczestników, podzielono je równomiernie pomiędzy szkoły, a ich dodatkowe egzemplarze były pozyskiwane w zakresie własnym przez nauczycieli (kserokopie). Na konkurs dotyczący opracowania krótkiej informacji turystycznej wpłynęło 112 zgłoszeń. 16 z nich wyróżniono nagrodami w postaci torby do laptopa i zestawu pendrivów.

Ostatnim zadaniem było stworzenie bazy spójnej wiedzy o regionie w postaci strony internetowej Internetowe Centrum Turystyki. Strona taka powstała na serwerze www.slot.slupca24.pl. Z założenia ma ona za zadanie z jednej strony umożliwić łatwe rozpoznanie terenu pod względem możliwości turystyki oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży w regionie, a z drugiej w jak najszerszym zakresie być tworzona przez samych użytkowników.

Już wcześniejsze akcje organizowane z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenie dla nauczycieli utwierdziło nas w przekonaniu o małej wiedzy mieszkańców na temat atrakcyjności turystycznej regionu. Potwierdziły to propozycje wpisów na stronę internetową przesyłane w ramach konkursu organizowanego dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich dotyczyło obiektów, zdarzeń bardzo interesujących wręcz zaciekawiających, a o których rzadko kto słyszał. Po analizie nadesłanych materiałów, zwłaszcza pod względem ochrony praw autorskich, 40 z nich zakwalifikowano do umieszczenia na stronie Internetowe Centrum Turystyki. Dodatkowo zostały one uzupełnione o profesjonalne mapy i dane dla GPS w postaci współrzędnych geograficznych. Strona cały czas jest rozwijana i uzupełniana. Na koniec 2011 roku liczyła 128 wpisów z informacjami turystycznymi, a strona była odwiedzona blisko 1500 razy.

 

Podsumowanie – czyli czego się nauczyliśmy.

  1. Biorąc szeroki zakres zainteresowań turystycznych zgłaszanych przez dzieci, młodzież, nauczycieli i innych, turystykę należy rozumieć bardzo szeroko, dlatego przyjęliśmy:

ZA  TURYSTKĘ  UWAŻAĆ  WSZYSTKO

CO  POZWILI  WYCIĄGNAĆ  LUDZI  Z  DOMÓW.

  1. Nadal należy rozwijać zainteresowanie i podnoszenie dumy z atrakcyjności turystycznej naszego regionu, wśród mieszkańców.
  2. Rozszerzać strumień informacji turystycznej kierowanej na zewnątrz np. dalszego rozwoju strony internetowej Internetowe Centrum Turystyki, wydawaniem ulotek, map, albumów itd.

 

 

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Kalendarz

Grudzień 2015
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

Pierwsza pomoc